Pleisterwerk laat los van gevel na forse regenbui. Wat is de dominant cause voor deze schade?

Nadat een aantal raamkozijnen van een woning zijn vervangen, laat bij een hoosbui het pleisterwerk aan de buitenzijde van een woning los. Verzekerde en Nationale Nederlanden procederen onder meer over de vraag wat nu de dominant cause is bij deze schade. Was het het slechte pleisterwerk (= constructiefout, niet verzekerd), of was het de hoosbui (wel verzekerd)?


Verder lezen? Word lid


Ben je al lid? Lees verder

Het vereiste van causaal verband

Wie het heeft over aansprakelijkheid en schade, heeft het onvermijdelijk ook over causaal verband. In geval van een toerekenbare tekortkoming, is de schuldenaar aansprakelijk voor de schade die de schuldeiser daardoor lijdt (artikel 6:74 BW). En degene die een onrechtmatige daad pleegt, is verplicht de schade te vergoeden die de benadeelde dientengevolge lijdt (art. 6:162 BW). In de woorden daardoor en dientengevolge ligt het causaliteitsvereiste verscholen: er dient sprake te zijn van een causaal verband tussen de normschending (de tekortkoming of de onrechtmatige daad) en de schade.


Verder lezen? Word lid


Ben je al lid? Lees verder