Wie het heeft over aansprakelijkheid en schade, heeft het onvermijdelijk ook over causaal verband. In geval van een toerekenbare tekortkoming, is de schuldenaar aansprakelijk voor de schade die de schuldeiser daardoor lijdt (artikel 6:74 BW). En degene die een onrechtmatige daad pleegt, is verplicht de schade te vergoeden die de benadeelde dientengevolge lijdt (art. 6:162 BW). In de woorden daardoor en dientengevolge ligt het causaliteitsvereiste verscholen: er dient sprake te zijn van een causaal verband tussen de normschending (de tekortkoming of de onrechtmatige daad) en de schade.


Verder lezen? Word lid


Ben je al lid? Lees verder