INFORMATIE

Schadebehandeling dient zich te richten op de specifieke behoeften van elke klant en is daardoor een van de meest sprekende vormen van dienstverlening door de financieel adviseur. Daarnaast is het van belang om elke schadeafhandeling zo constructief mogelijk te benaderen, om voor de gegeven situatie de klant verzekeringstechnisch een optimale oplossing te bieden. Kortom, bij schadebehandeling worden inhoudelijke kennis, expertise en competenties van de schadebehandelaar gevraagd.

Om deze reden heeft Bureau DFO een Expertisegroep opgezet, waarbij u uw expertise en competenties uitbreidt en op de hoogte blijft van nieuwe concepten voor het behandelen van schade.

Doelgroep

De Expertisegroep is bedoeld voor medewerkers van assurantiekantoren, gevolmachtigden, verzekeraars en schaderegelingskantoren die zich blijvend willen onderscheiden in het vak van schadebehandelaar.

De Expertisegroep als netwerk

Via de Expertisegroep maakt u deel uit van een netwerk met andere schadebehandelaars. Samen leren in een netwerk heeft als resultaat dat er gezamenlijk wordt gezocht naar antwoorden op vragen en uitdagingen uit de dagelijkse schadebehandelingspraktijk. Hierbij wordt gebruikgemaakt van elkaars kennis, ervaringen en zienswijzen op basis van gelijkwaardige bijdragen.

Activiteiten van de Expertisegroep Schade

 • Actuele en praktijkgerichte workshops
  Deelname aan actuele en praktijkgerichte workshops met thema’s zoals cyberrisks, aansprakelijkheid, jurisprudentie en actualiteiten. Als lid van de Expertisegroep krijgt u bij Bureau DFO vrije toegang tot één workshop per kwartaal. Extra workshops kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief worden gevolgd.

 • Expertmeetings
  Als lid van de Expertisegroep kunt u drie keer per jaar deelnemen aan een expertmeeting. Onder leiding van een gespreksleider, gaat u samen met vakgenoten in gesprek over relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied. Bijvoorbeeld over mogelijke alternatieve verdienmodellen. Ook is het mogelijk om uw eigen casus in te brengen.

 • Modelcontracten & -formulieren
  Als deelnemer van de Expertisegroep kunt u gebruikmaken van (nieuwe) modellen en formats voor contracten en formulieren voor de schadebehandelingspraktijk. Met de deelnemers wordt besproken aan welke documenten in de praktijk het meest behoefte bestaat. Op basis van deze inbreng maakt Bureau DFO in samenwerking met externe deskundigen documenten en modellen.

 • Wekelijkse nieuwsalerts
  U ontvangt wekelijks een nieuwsalert met relevante informatie op het gebied van schadebehandeling, zoals recente jurisprudentie en uitspraken van de geschillencommissie Kifid die van belang zijn voor de schadebehandelingspraktijk.

 • WhatsApp groep voor de deelnemers van de Expertisegroep
  Via de WhatsApp groep van de Expertisegroep Schadebehandeling kan snel onderling informatie worden uitgewisseld.

 • Eén plek voor alle informatie
  Deelnemers aan de Expertisegroep hebben exclusieve toegang tot een website met actuele jurisprudentie, relevante workshops, actualiteiten binnen het vakgebied, en andere belangrijke vakinformatie.

 • Onderzoek en benchmark
  Onder de deelnemers wordt periodiek een onderzoek gehouden. Doel hiervan is om benchmarkgegevens te verkrijgen voor de schadebehandelingspraktijk. Bijvoorbeeld in welke mate en tegen welke tarieven, kosten van onverplicht schadeverhaal bij de verzekeraar van de tegenpartij worden ingediend.

 • Bewijs van deelname
  Als lid van de Expertisegroep ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee kunt u naar buiten toe aantonen, dat u zich blijvend inspant om u voortdurend te ontwikkelen op het gebied van schadebehandeling.

Algemene Voorwaarden

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van de Expertisegroep Schadebehandeling.