Kosten extra watergebruik

aansprakelijkheidsverzekeringen particulier

Kosten extra watergebruik na vriendendienst: geen aansprakelijkheid

Consument heeft tijdens de vakantie van zijn buren in het huis van zijn buren de WC ongevraagd doorgetrokken. De spoelbak is blijven lopen waardoor extra water is verbruikt. Consument doet voor deze schade een beroep op zijn AVP. Consument is evenwel niet aansprakelijk zodat zijn verzoek om dekking terecht is afgewezen.

Uitwonend kind

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Uitwonend kind is geen ‘derde’ in de zin van aansprakelijkheidsverzekering

Vader heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarbij tevens dekking bestaat voor kinderen die ergens anders wonen door studie. In de voorwaarden is bepaald dat schade aan zaken van een ander is gedekt, waarbij is aangegeven dat hiermee niet wordt bedoeld schade aan een andere verzekerde. De vader veroorzaakt schade aan de laptop van zijn dochter. Verzekeraar weigert deze schade onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vader te vergoeden.