Uitwonend kind is geen ‘derde’ in de zin van aansprakelijkheidsverzekering

Vader heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarbij tevens dekking bestaat voor kinderen die ergens anders wonen door studie. In de voorwaarden is bepaald dat schade aan zaken van een ander is gedekt, waarbij is aangegeven dat hiermee niet wordt bedoeld schade aan een andere verzekerde. De vader veroorzaakt schade aan de laptop van zijn dochter. Verzekeraar weigert deze schade onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vader te vergoeden.