Kan deze claim wel of niet worden ingediend bij het Waarborgfonds?

De Feit of fabel was als volgt: ‘Stel, u moet zelf met uw auto op een kruising uitwijken voor een bestelauto auto die het rode verkeerslicht negeert. Door die manoeuvre raakt u een passerende scooter. De bestuurder van die bestelauto en het kenteken daarvan blijven onbekend. Is het dan een feit dat er een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden ingediend?


Verder lezen? Word lid


Ben je al lid? Lees verder

Feit of Fabel: ‘Als u bij het Waarborgfonds een claim indient, bestaat er nooit een reparatieplicht.’

De opstellers van deze ‘feit of fabel’ hoopten dat de toevoeging van het woordje ‘nooit’ de deelnemer toch nog wat in verwarring zou kunnen brengen. Van de respondenten heeft 39% ‘FEIT’ geantwoord en daarmee hebben deze respondenten het bij het goede eind. Waar zitten dan de mogelijke valkuilen?Hieronder noemen wij twee interessante elementen die tot discussie kunnen leiden. Om te beginnen het recht op het al dan niet ontvangen van de btw bij niet repareren en daarna enige reflecties over schadeherstel in natura.


Verder lezen? Word lid


Ben je al lid? Lees verder