Schadeclaim lekkende kraan

Schadeclaim lekkende kraan

Verzekerde laat schade herstellen voordat verzekeraar heeft kunnen inspecteren: verval van recht

Consument heeft een schadeclaim op woonhuisverzekering ingediend bij Verzekeraar voor schade die volgens Consument is ontstaan door een lekkende kraan. Op het moment van indienen van de schadeclaim was de schade al hersteld. Verzekeraar heeft een beroep gedaan op een verval van recht-clausule en uitkering geweigerd, onder meer omdat Consument de schade niet heeft aangetoond en de opgegeven toedracht niet aannemelijk is. De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar voldoende heeft aangetoond dat hij in een daadwerkelijk praktisch belang is geschaad en dat hij daardoor op grond van de verval van recht-clausule uitkering mocht weigeren. Vordering afgewezen.