Lek in gasleiding door corrosie ontstaan: geen dekking op woonhuisverzekering

Tijdens controle van de CV ketel is een gaslek ontdekt en dat is hersteld. In de gasleiding bleek een lek te zitten dat ontstaan was doordat er water bij was gekomen waardoor de leiding was gecorrodeerd. Consument heeft bij Verzekeraar melding gemaakt van een gaslek en verzocht om uitkering van vergoeding voor het herstel hiervan en van de gevolgschade. Hij doet daarbij een beroep op zijn woonhuisverzekering. Volgens Verzekeraar was er sprake van een lek door slijtage dat op grond van de voorwaarden niet gedekt was. Consument heeft aangevoerd dat het aan hem als verzekerde op geen enkele manier duidelijk is gemaakt dat gaslekkage en gevolgschade uitgesloten zijn van dekking onder de voorwaarden. De Commissie meent dat voldoende duidelijk is dat de voorwaarden in samenhang met elkaar moeten worden gelezen. Ook als dat niet het geval zou zijn, blijkt nog altijd uit de voorwaarde waarin de uitsluitingen zijn bepaald, dat de schade aan de gasleiding, ontstaan door corrosie, niet gedekt is. De klacht van Consument kan om die reden niet slagen.


Verder lezen? Word lid


Ben je al lid? Lees verder