Feit of Fabel: Als ik mijn eigen auto verhuur aan een ander en die ander rijdt schade, dan wordt die schade gewoon vergoed door mijn verzekeraar

Corona heeft ervoor gezorgd dat we massaal zijn gaan thuiswerken. Veel werkgevers hebben een thuiswerkbeleid opgesteld of aangepast naar meer mogelijkheden om (vaker) thuis te werken. Het vele thuiswerken zorgt ervoor dat onze auto’s veel minder gebruikt worden. Maar hoe zit het eigenlijk als u uw auto verhuurt aan een buurtgenoot en deze buurtgenoot veroorzaakt schade met uw auto? Of, zoals de stelling van deze feit of fabel luidt, ‘als ik mijn eigen auto verhuur aan een ander en die ander rijdt schade, wordt die schade dan gewoon vergoed door mijn verzekeraar? Is er dan wel dekking op mijn polis?’


Verder lezen? Word lid


Ben je al lid? Lees verder

Verdiepingsworkshop Directe Schade Afhandeling

Via algemene webinars hebben schadebehandelaars de afgelopen maanden informatie tot zich genomen met betrekking tot het systeem van directe schadeafhandeling van motorrijtuigenschades, zoals dat per 1 juli a.s. door verzekeraars als bedrijfsregeling zal worden gehanteerd. Voor een vertaling naar praktijksituaties was tot dusver nog geen gelegenheid. Daar gaat Anita Hol-Bubeck tijdens deze workshop verandering in brengen. Via uitgebreide casusposities wordt ingegaan op de werking van de bedrijfsregeling DSA.

Fietsen en via oortjes naar muziek luisteren

Fietsen en via oortjes naar muziek luisteren kan u veel schadevergoeding kosten!

Een 26 jarige fietsster steekt op kruising over en verleent geen voorrang aan een aankomende auto. Door de aldaar aanwezige bomen en bosschages had de automobilist pas zicht op de fietsster toen deze vlak bij de kruising was. Hij had oogcontact met de vrouw, maar toen was het al te laat en botsten ze op elkaar.

Wie betaalt de schade?

Schade

Beide partijen bij aanrijding claimen groen stoplicht: wie betaalt de schade?

Partijen verschillen van mening over de vraag wie aansprakelijk gehouden kan worden voor de aanrijding, nu zowel de Tegenpartij als Consument hebben aangegeven dat ze door groen licht zijn gereden. De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar 50% van de schade van Consument dient te vergoeden. De Commissie is namelijk van oordeel dat de Tegenpartij voor 50% aansprakelijk is.