Zieke reiziger verliest in hoger beroep geschil met ASR/SOS over dekking reisverzekering

Een verzekerde van ASR (Europeesche) wordt tijdens een vakantie in Italië ziek en moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Haar situatie verslechtert, en zij moet worden overgeplaatst naar een ziekenhuis met een IC. Bijna twee weken later wordt ze overgeplaatst naar een ziekenhuis in Utrecht. De verzekerde verwijt ASR/SOS dat te weinig moeite is gedaan om haar meteen in een goed geëquipeerd ziekenhuis te laten opnemen. Ze meent op basis van een interpretatie van de polisvoorwaarden daar recht op te hebben gehad. Ze verliest de discussie in hoger beroep bij het gerechtshof.

Zonnepanelendeeltjes (1)

Het aantal zonnepanelen in ons land neemt razendsnel toe. En daarmee ook de kans dat de panelen betrokken raken bij een brand, waardoor de deeltjes zich in de omgeving kunnen verspreiden. Een nieuw risico, ook voor verzekeraars. Want, wie ruimt de deeltjes op? Wie is verantwoordelijk? En hoe zit dat met de opruimingskosten? Vallen die onder de dekking? Op deze en nog meer vragen is geprobeerd een antwoord te geven tijdens een webinar dat het Verbond organiseerde.