In letselschadezaken bestaat vaak verschil van inzicht over welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en in hoeverre deze schade dan wordt vergoed. In een actuele casus stond de volgende vraag centraal: in hoeverre is de aansprakelijke verzekeraar gehouden financiële compensatie te bieden voor de noodzakelijke aanschaf of aanpassing van een woning?


Verder lezen? Word lid


Ben je al lid? Lees verder