ZLM kan onrechtmatigheid nota’s na inbraakschade onvoldoende aantonen

Consument heeft een verzoek om vergoeding van inbraakschade gedaan. Verzekeraar heeft ten onrechte geconcludeerd dat de door Consument overgelegde facturen van [naam onderneming] niet door [naam onderneming] zijn verstrekt en dat Consument hiermee heeft getracht een uitkering te ontvangen waar geen recht op bestond. 

Hiermee zou zij Verzekeraar opzettelijk hebben geprobeerd te misleiden om een uitkering te ontvangen waarop zij geen recht had.

Verzekeraar heeft ten onrechte dekking geweigerd, de verzekering beëindigd, de persoonsgegevens opgenomen in het Incidentenregister en het EVR en de onderzoekskosten teruggevorderd. Vordering is toegewezen.